Corpact Corpact Corpact

InspAct

De sleutel tot een
efficienter
mutatieproces

  • Digitaliseert uw inspecties
  • Stuurt betrokken partijen aan
  • Bewaakt het totale proces
  • Maakt kosten direct inzichtelijk
  • Verlicht uw administratieve rompslomp


InspAct met gebruik van een tablet-pc is het gouden een-tweetje voor uw inspecties!

Wilt u uw mutatieproces efficiënter maken? Het digitaal inspecteren van uw woningbezit met behulp van InspAct helpt u daarbij! Eindelijk kunt u papierloos de woning in. Handmatige verwerking achteraf is niet meer nodig.

Zo werkt InspAct

InspAct stelt u in staat om woninginspecties volledig digitaal uit te voeren. Met InspAct brengt u bij mutaties de huidige staat van de woning snel en accuraat in kaart. Aan de hand van vooraf gedefinieerde stellingen wordt iedere woning op een uniforme manier opgenomen en beoordeeld. Tijdens de inspectie kunt u de huurder direct informeren over de nog te verrichten werkzaamheden en kosten.

Kortom: een complete woninginspectie vanuit één centraal punt!
 

InspAct is eenvoudig in uw bestaande mutatieproces op te nemen

Omdat InspAct ook als stand-alone applicatie kan werken is het snel operationeel. Geen lange implementatie-
tijden dus.

InspAct is bovendien zeer gebruiks- vriendelijk. Na een korte cursus is uw medewerker direct in staat om een woninginspectie digitaal uit te voeren.